Z Fundacji

O Fundacji:

Fundacja IT Leader Club Polska to pierwsza niezależna organizacja pozarządowa, której nadrzędnym celem jest propagowanie idei odpowiedzialnego podejścia do zarządzania informatyką zgodnie z hasłem „Z nami jesteś odpowiedzialny społecznie w IT” oraz aktywny wpływ na jej kształt w Polsce zgodnie z ideą powołania think tanku "Centrum Myśli Cyfrowych" dla obszarów e-państwo, e-gospodarka, e-biznes. Ponadto, jest w bezpośrednim kontakcie z ponad 3000 Liderami IT w Polsce !

Nasze działania:

Fundację reprezentuje liczne grono niezależnych Ekspertów IT, którzy poprzez swój wolontariat merytoryczny znacząco podkreślają wysoką pozycję tego środowiska oraz pomagają w realizacji misji oraz celów statutowych Fundacji wspierając obszary działań tj:

Partnerzy Społeczni - więcej :


Zaufany profil EU:

 No: 607152019397-22


Informacje

Nowa lokalizacja Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej !
Więcej

Rada i Zarząd Fundacji ekspertami Komitetu Stałego Rady Ministrów ds. Cyfryzacji
Więcej

Nowy Zarząd i Rada Fundacji IT Leader Club Polska
Więcej

Podsumowanie 3 zjazdu II edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

Więcej


Min. Witold Kołodziejski na uroczystej inauguracji II edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej
Więcej

Patronat Ministra Cyfryzacji nad II edycją Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej !
Więcej


Zakończyła się I edycja Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej z wręczniem OSITów 2015 !

Więcej


Pismo od Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego
Więcej

Pismo od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
Więcej


Akademia jako think-tank - konkluzje po IV zjeździe Słuchaczy

Więcej

Cyberprzestrzeń w działalności polskich instytucji finansowych: nowe zagrożenia i wyzwania CIO

Więcej

Podsumowanie II zjazdu Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

Więcej