Odpowiedzialni Społecznie IT

Odpowiedzialni Społecznie IT

02.12.2016
Odpowiedzialni Społecznie IT
Fundacja IT Leader Club Polska prowadzi szereg niezależnych inicjatyw społecznych dla środowiska IT przy wsparciu wielu Partnerów, bez których podstawowe cele statutowe Fundacji nie mogłyby być realizowane. W związku z powyższym decyzją Rady, Zarządu i Fundatorów Fundacji przyznano po raz trzeci wyróżnienie pod nazwą:
 
„Odpowiedzialni Społecznie w IT” w skrócie OSIT.

Wierzymy, że niezależne debaty pomiędzy Liderami IT a dostawcami podczas spotkań organizowanych przez Fundację IT Leader Club Polska umożliwią wypracowanie rozwiązań do szybszego wejścia polskiej gospodarki na ścieżkę innowacyjności i społeczeństwa opartego na wiedzy.

Jesteśmy przekonani, że bez innowatorów, jakimi są polscy Liderzy IT nie uda się tego celu osiągnąć w szybkim tempie. Jednakże przy dodatkowym wsparciu firm odpowiedzialnych społecznie w IT, które rozumieją idee i popierają statut Fundacji IT Leader Club Polska istnieje duża szansa, że ten cel uda się osiągnąć dużo szybciej niż można przypuszczać.

Tym samym, jest nam niezmiernie miło poinformować, że laureatami wyróżnienia "Odpowiedzialni Społecznie w 2016 roku" zostały:

- Ministerstwo Cyfryzacji
- Politechnika Warszawska
- PMI Poland Chapter
- EMC
- VMware
- Trend Micro
- Wydawnictwo PWN 


Fundacja IT Leader Club Polska od listopada 2014 rozszerza grupę docelową jedynych w Polsce wyróżnień odpowiedzialnych społecznie w IT o dwa kolejne tytuły. Odpowiedzialni Społecznie w IT wybierani są wśród:
  • Firm Odpowiedzialnych Społecznie (FOSIT), od 2011 r.
  • Organizacji Odpowiedzialnych Społecznie (OOSIT), od 2014 r.
  • Instytucji Odpowiedzialnych Społecznie (IOSIT), od 2014 r.
Zapraszamy do zgłoszeń:##qxjgd#at#xiatpstg.dgv.ea##