Przewodniczący Rady Fundacji, Fundator

Arkadiusz Lefanowicz, DBA, MBA, LL.M. - absolwent University of Information Technology and Management. Stały członek rady konsultacyjnej Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Ukończył specjalistyczny kurs dla Szefów Projektów w The George Washingotn University. Posiada kilkanaście certyfikatów zawodowych z wielu obszarów Zarządzania IT oraz audytu i bezpieczeństwa IT. Mecenas polskiej kultury, producent muzyczny. v-ce Szef Komisji Walidacyjnej przyznającej państwowe certyfikaty Certyfikowany Specjalista Cyberbezpieczeństwa CSCB w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zarządzanym przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) podległy Ministrowi Edukacji Narodowej. Wieloletni stały członek Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. 

Doświadczony inżynier ICT, niezależny od branży IT doradca oraz audytor technologiczny z ponad 20 letnim doświadczeniem informatycznym, które zdobył w dużych firmach i instytucjach w sektorze finansowym, teleinformatycznym i administracji centralnej w Polsce. Odpowiadał w całości za zarządzanie obszarem eksploatacji infrastruktury IT w Komisji Nadzoru Finansowego na stanowisku z-cy Dyrektora Departamentu Informatyki. Wcześniej pracował na stanowisku Managera Wydziału Strategii i Efektywności IT w PKO BP, gdzie współtworzył strategię obszaru rozwoju aplikacji. Pracując dla banku pomógł zbudować wizję obszaru rozwoju IT oraz wdrożył niezbędne zagadnienia Nadzoru IT (IT Governance, IT Strategy), Architektury Korporacyjnej (EA) w tym Architektury Zorientowanej Usługowo. Obecnie zawowodwo związany z Grupą mBank SA jako Senior Security Manager odpowiedzialny za obszar IT Security Governance i współpracę z Commerzbank AG. 

Pracując w sektorze telekomunikacyjnym (Grupa TP SA) brał udział w kluczowych inicjatywach informatycznych firmy w zakresie wdrożenia w IT zagadnień Zarządzania Usługami oraz sprzedaży tych usług poza operatorem w modelu VAS (Value Add Services). Za powyższe inicjatywy był wyróżniany kilkakrotnie przez Prezesów i Dyrektorów tych spółek.

W swojej pracy zawodowej główny nacisk kładzie na jakość wykonywanych zadań oraz satysfakcję współpracowników, poprzez dostarczanie mierzalnych efektów swojej pracy. Koncentruje się również na procesowym oraz uporządkowanym podejściu do zarządzania informatyką korzystając głównie z wytycznych IT&Data Governance w tym Master Data Management oraz najlepszych praktyk w budowaniu relacji z wewnętrznymi działami biznesowymi (tzw. IT Marketing, Fit Business-IT).

Na co dzień współpracuje z wieloma redakcjami, organizacjami, uczelniami oraz instytutami naukowymi, m.in. z Instytutem Stevensona z USA oraz twórcami platformy do nauki języków programowania dla dzieci CodeCombat. Prowadził kilkanaście projektów doradczych i audytowych z dopasowania Banków do Rekomendacji D i M, KSC, PSD2 oraz DORA. 

W ramach realizacji misji i celów statutowych Fundacji IT Leader Club Polska, powołał w 2014 roku pierwszą w Polsce niezależną Akademię Zarządzania IT Administracji Publicznej której celem jest ustawiczne kształcenie nowoczesnych kadr Liderów IT z polskich instytucji publicznych na poziomie centralnym i samorządowym. Przez mury Akademii przeszło ponad 5000 Liderów Cyfrowej Transformacji Administracji Publicznej. 

Od 2021 roku realizuje i zarządza zaawansowanymi Programami MBA ze znakiem amerykańskiego AACSB oraz brytyjskiego BQF. 

Hobby i rekreacja: teatr, polska muzyka i film, książki akcji, jogging i kolarstwo szosowe.  Zimą kaźdą wolną chwilę spędza na nartach w polskich górach a lato rozpoczyna zawsze nad Bałtykiem (posiada patent morskiego sternika motorowodnego). Ulubione miasta w których spędza każdy wolny czas to Barcelona, Nowy Jork oraz Bielsko Biała (Beskid Śląski). 

Bezpośredni kontakt:

##pgzpsxjho.atupcdlxro#at#xiatpstg.dgv.ea##
Tel.: +48 506 955 942