Rejestracja IT BREAKFAST

Rejestracja na I Forum Cyfrowej Administracji  Publicznej w dniu 11 września 2018 roku w godz. 9.00 - 17.45 w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie 

została zakończona 

(obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń)